вторник, 16 април, 2024

Анализи и доклади

Обществено мнение и социални нагласи 2014 г.

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 16 юни и 6 юли 2014 г. Основни резултати от изследването: Негативните оценки за...

Обществени нагласи спрямо езика на омразата в България през 2013 г.

Езикът на омразата е широко разпространено явление в българския обществен живот. Близо половината от българските граждани (45,6%) са се сблъсквали през последната година с...

Обществено мнение и социални нагласи 2013 г.

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 5 – 16 юли 2013 г. Основни резултати от изследването: Негативните оценки за положението...

Обществено мнение и социални нагласи 2012 г.

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено през месец май 2012 г. Основни резултати от изследването: Над половината от населението трайно определя положението...

Новини

Факти и данни