понеделник, 2 октомври, 2023

Новини

Подкрепа за над 60 инициативи в защита на демокрацията, равенството и основните права

Над 60 инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека ще...

Намаляването на неравенствата ще доведе до повече студенти в българските университети

Преодоляването на образователните неравенства може да доведе до значително увеличаване на броя на студентите в българските висши училища. Това заяви...

Жилавост в периферията на града: Експерти от „Отворено общество“ с анализ в нов сборник...

Издателство Routledge публикува сборника „Negotiating Resilience with Hard and Soft City“, който разглежда взаимодействието между собствеността, инфраструктурата и жилищата от...

Проекти по Фонд Активни граждани могат да получат подкрепа за допълнителни дейности

Операторът на Фонд Активни граждани открива процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонда, които са в...

Висшето образование: четири положителни тенденции и няколко притеснения

Нужни са допълнителни усилия за преодоляване на неравенствата в училищното образование, за да се осигурят по-добри шансове за достъп до...

Правителството прие Националната картата на висшето образование за 2022 година

В актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в България продължават да съществуват различни по своя характер и дълбочина...

Анализи и доклади

Факти и данни