Българите подкрепят Западните Балкани за ЕС

15.05.2018

Мнозинството български граждани биха подкрепили присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС, но не и това на Турция, ако подобен въпрос беше поставен на референдум през пролетта на тази година.

Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през месец  април 2018 година, което включва въпрос за нагласите в България по отношение процеса на разширяване на Европейския съюз.

Според изследването сред българските граждани с най-силна подкрепа за членство в ЕС би се ползвала Македония, която получава одобрението на близо 83% от изразилите мнение по въпроса, следвана от Сърбия с подкрепа от около 82%, а Черна гора би имала близо 76% подкрепа. Членството на Босна и Херцеговина би получило подкрепа от над 73%, на Косово – около 55%, а на Албания – 52.4%. Подкрепа за кандидатурата на Турция изразяват малко над 38% от изразилите мнение в запитването.

Пълен текст на доклада Разширяването на ЕС и общественото мнение в България

Данните са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество – София.