Топ 10 с най-високи доходи на завършилите ВУ

Най-високи доходи имат завършилите информатика в Софийския университет, следват ги завършилите Администрация и управление в Американския университет и Информатика в Нов български университет. В топ 10 с най-високи доходи на завършилите са 5 висши училища в професионални направления, свързани с IT-сектора – информатика, математика и комуникационна техника. Икономистите, завършили Софийския или Американския университет, завършилите обществено здраве в Медицинския университет – Пловдив и завършилите машинно инженерство в Минно-геоложкия университет в София също се нареждат в топ 10 на най-високите доходи. Това показват данните от Рейтинговата система на висшите училища за 2017 г.

Източник: Рейтингова система на висшите училища в България – 2017 г.

Повече информация по темата можете да намерите на страницата на Рейтинговата система.