Кадри за бизнеса има, включително сред хората от уязвими групи

28.03.2019

Кадри за бизнеса има, включително сред хората с увреждания и от други уязвими групи. Те просто трябва да бъдат открити и приобщени по адекватен начин към пазара на труда. Това беше основният извод от третата среща на инициативата „Многообразието работи“, озаглавена „Къде са кадрите за бизнеса?“ Срещата беше посветена на състоянието на пазара на труда  и възможностите за приобщаване на хора от уязвими групи към него.

Светлозар Петров, управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger, очерта общата рамка на пазара на труда в България: ниско ниво на безработица в големите градове, силна зависимост между търсенето и степента на образованието, доста ниско ниво на готовност за мобилност спрямо статистиката в европейските държави. Същевременно, подчерта Петров, съществуват общности с висока степен на маргинализация, където трайната безработица е на много високи нива. И тук не става дума за разделение по етнически, а по-скоро по географски принцип, каза той.

Българските младежи, завършили висше образование през последните 5 години, не са в бюрата по труда. Безработицата сред тях е едва 2,4%. Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София, който цитира данни от Рейтинговата система на висшите училища. 80% от завършилите висше образование през последните пет години се реализират на българския пазар на труда, а техният среден осигурителен доход надхвърля с 20% средния осигурителен доход за страната, подчерта той. Стойчев очерта и две негативни тенденции: че половината от завършилите не работят на позиции, които изискват висше образование и че броят на студентите през последните пет години е паднал с 40 хиляди души. „Това означава, че кадрите ще стават още по-дефицитни“, каза Стойчев.

„Хората с увреждания се нуждаят от допълнителна подготовка и квалификация, преди да постъпят на работа. Те трябва да са със съзнанието, че са наети на работа не заради квотите, а заради уменията им“, заяви Надя Михова, мениджър HR в EY България. Така тя отговори на Ашод Дерандонян от Фондация „Заслушай се“, който потърси коментар по повод последните законодателни промени, отнасящи се до хората с увреждания. „Да, необходимо е да се акцентира върху образованието на хората с увреждания, защото голяма част от тях в момента не са подготвени за пазара на труда“, коментира Дерандонян.

В дискусията се включи и Милен Великов, HR специалист, осъществил редица изследвания в областта на човешките ресурси в бизнеса. „Моите изследвания сред работодателите показват, че те поставят многообразието на трето място в тяхната ценностна система, а толерантността – на десето“, каза Великов. „Каквато и политика на многообразието да приемете в компанията си, тя няма да успее, ако хората не носят тези ценности в себе си. В противен случай  всички тези политики ще си останат само на теория“, заяви в отговор Надя Михова.

В разговора се включиха представители на редица представители на неправителствения сектор, както и на бизнеса, сред които и Невена Танева, HR на SAP Labs, която обяви, че на 9 април, по случай Международния ден на ромите, нейната компания организира събитието „Отвъд стереотипите“, заедно с представители на Програма „Мост към бизнеса“.