Мост може да бъде изграден, ако се строи и от двете страни

13.06.2019

„Мост може да бъде изграден, ако се строи и от двете страни. Затова и Програма „Мост към бизнеса“ заслужава поздравления от всички, защото тя се опитва да реши проблеми, свързани с достъпа до заетост на уязвими групи, а тези проблеми са в пряка връзка с езика на омразата и дискриминацията“. Това каза Диана Ковачева, заместник-омбудсман на България при откриването на конференцията „Многообразие и включване на пазара на труда“, организирана от Програма „Мост към бизнеса“ на Институт Отворено общество – София.

„Трябва да накараме обществото да мисли отвъд клишетата. За нас е време за започнем да излъчваме едни и същи послания по отношение на многообразието и включването“, заяви от своя страна Деница Сачева, заместник-министър на образованието. Тя допълни, че енергията на гражданския сектор сега е добре да бъде насочена не към държавата, а към обществото – то трябва да бъде убедено, че нещата, които гражданските организации правят, имат смисъл и полза.

„Има две основни пречки пред многообразието“, каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София. Първата от тях е липсата на многообразие във висшето образование. Делът на висшистите сред ромите е под един процент, подчерта той. Висшето образование обаче е мощен инструмент за заличаване на неравенства и данните показват това: средните доходи на ромите с висше образование са сравними с доходите на висшистите като цяло. Втората пречка са негативните нагласи на голяма част от обществото към различието и речта на омразата. „Хората от различни малцинствени групи са в позиция непрекъснато да играят мач на чужд терен. В такава позиция няма как да разчиташ на успех“, допълни той. За необходимостта от по-включващо образование говори и Доминик Бе от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейска комисия.  Той цитира данни на Комисията, според които България изпитва затруднения в намирането на квалифицирана работна ръка и допълни, че програми като „Мост към бизнеса“, които свързват компании с добре образовани млади хора, може да компенсират подобни дефицити.

 „Мост към бизнеса“ в крайна сметка се оказва платформа за насърчаване на ученето. Участниците в Програмата с много по-висока вероятност извършват прехода от безработица (със или без активно търсене на работа) или работа в домакинството към обучение за получаване на висше образование.  Това каза Боян Захариев (Институт Отворено общество – София), който представи пред участниците в конференцията данни от изследванията, проведени в рамките на „Мост към бизнеса“. Захариев подчерта, че предлагането на кратки обучения по интересни теми и дори и кратките срещи с работодатели, които предлагат работни места от високия сегмент на уменията, водят до повишено желание за участие във висшето образование.

Презентацията на Боян Захариев Търсене на добра работа.

„Най-голямото постижение на „Мост към бизнеса“ няма количествено измерение“, каза Надя Михова, мениджър „Човешки ресурси“ в EY България. Голямото постижение на Програмата е, че  успя да вдъхне увереност на младежите, че им подаде ръка и им помогна на разберат къде са, кои са и накъде са се насочили. „Необходимо е някой да работи с тези младежи за кариерното им ориентиране. Програмата помогна на тези младежи да погледнат на себе си от друга перспектива“, каза Михова, която взе многократно участие в обученията на участниците в „Мост към бизнеса“.

По време на конференцията беше представен и кратък филм за Програма „Мост към бизнеса“.

Връзката с бизнеса и прилагането на политики на многообразие на работното място беше втората голяма тема на конференцията. Специален гост на форума беше Ан Дешанел от френската Харта на многообразието, която сподели опита си в разпространение на идеите и прилагане на политиките на многообразие и включване. Френската харта приобщава  3900 компании от целия спектър на бизнеса в страната, като 80% от тях са малки и средни предприятия, както и 150 публични институции и местни власти.

Презентация на Ан Дешанел Френската Харта на многообразието: Една успешна история

От своя страна Георги Руйчев от Българския форум на бизнес лидерите заяви, че представляваната от него организация вече работи по създаването на българска Харта на многообразието, която се надява да бъде обявена в средата на идната година. „Ние сме наясно, че включването на хора с различни способности може не само да повиши ефективността на компаниите, но и да има положителен ефект върху средата като цяло“, каза той. Подобна теза защити и Георги Първанов от Българската асоциация за управление на хора. „Радвам се, че Програма „Мост към бизнеса“ разсейва митовете, че хора от малцинствата заемат само ниско квалифицирани позиции на работния пазар“. „Приемането на българска Харта на многообразието е от изключително важно значение“, каза от своя страна Георги Стойчев. Той сравни настоящата ситуация с автомобил, който изкачва стръмен баир с развалени спирачки. „Решим ли да спрем сега ние няма да останем на място, а ще се върнем рязко назад. Ето защо Хартата трябва да бъде приета час по-скоро“, заяви той.

По време на конференцията беше представен и Наръчника „Многообразие на работното място – защо и как?“, изготвен от екип на Програма „Мост към бизнеса“.