Доклад за въздействието на „Мост към бизнеса“ върху участвалите младежи от ромски произход в България

17.09.2019

Програма „Мост към бизнеса“ подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование до добри позиции по техните специалности в частния сектор. Програмата предлага и менторска подкрепа за ученици от ромски произход в последните две години на обучение в избрани средни училища за успешно полагане на държавни зрелостни изпити с цел създаване на възможности за продължаване на тяхното образование във висши училища и реализация на позиции, съответстващи на техните квалификации и предпочитания.

Програма „Мост към бизнеса“ работи в тясно сътрудничество с представители на частния бизнес, които имат интерес да наемат на работа квалифицирани младежи от етническите малцинства.

Настоящият доклад разглежда ефектите от Програма „Мост към бизнеса“ върху участниците в програмата. Програмата се изпълнява едновременно в България и Унгария, но както критериите за прием в програмата, така и предоставяните по нея услуги се различават значително. Настоящият анализ разглежда само частта от „Мост към бизнеса“, осъществена в България.

Пълен текст на Доклад за въздействието на „Мост към бизнеса“ върху участвалите младежи от ромски произход в България (на английски език)