Многообразие и включване на пазара на труда

13.06.2019

Сборникът е подготвен за целите на заключителната едноименна конференция на Програма „Мост към бизнеса“, която се проведе на 13 юни 2019 г. в НДК.

Сборникът съдържа обобщена информация за резултатите от Програмата, както и няколко аналитични материала, подготвени от членове на екипа на „Мост към бизнеса“:

  • Социалната криза, ромите и бизнесът (автор: Димитър Димитров)
  • Колко многообразни са българските компании (автор: Анита Джоунс)
  • Дипломирам се – успявам (автор: Илко Йорданов)
  • Резултати от Програмата „Мост към бизнеса“ за участвалите в нея младежи от ромски произход (автори: Боян Захариев, Илко Йорданов и Ралица Димитрова)
  • Образованите млади роми на пазара на труда: оценка на опита от Програмата „Мост към бизнеса“ (автори: Боян Захариев, Илко Йорданов и Ралица Димитрова)

Пълен текст на сборника Многообразие и включване на пазара на труда