Стартират консултациите по Националната стратегия за приобщаване и участие на ромите

19.12.2020

Порталът за обществени консултации публикува проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030. Целта й е да подпомогне обединението на усилията на  национално и регионално ниво, на всички заинтересовани страни, включително на ромите, за да се предприемат действия за преодоляване на едно от най-сериозните социални предизвикателства, а именно – да се сложи край на изключването им.

Основните приоритети, по които отговорните институции имат дългосрочни ангажименти и продължават да работят се подсилват и подкрепят от взаимно допълващи се хоризонтални цели: предотвратяване на дискриминацията чрез насърчаване на равенство, приобщаване и участие на ромите.

Проектът на стратегията цитира доклада „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+), изготвен от Фондация „Институт Отворено общество – София“, който се фокусира върху ситуацията в образованието, грижите, здравеопазването и социалните услуги за българските деца от ромски произход на възраст от 0 до 8 години. Докладът е подготвен по инициатива и с подкрепата на Фондации „Отворено общество“, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ и е част от поредица подобни изследвания в страните от Централна и Източна Европа.

Тук може да намерите Проект на Националната стратегия на Република България за приобщаване и участие на ромите 2021-2030

Тук може да прочетете повече за дискусиите около доклада „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+).