Дарение: Книгата на Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“

14.01.2021

Институт Отворено общество – София ще дари безвъзмездно 150 екземпляра от новото двутомно издание на български език на книгата на Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“. Дарението е предназначено за библиотеки, образователни институции и неправителствени организации. Инициативата съвпада с две годишнини – 75 години от първото издание на книгата на Попър през 1945 г. и 30 години от учредяването на фондация „Отворено общество“ в България през 1990 г.

„Отвореното общество и неговите врагове“ е смятана за една от най-важните книги на XX век. Написана по време на Втората световна война, тази книга на философа Карл Попър критикува корените на тоталитарното мислене и представлява защита на либералната демокрация, хуманизма и ценностите на отвореното общество. Основателят на фондации „Отворено общество“ Джордж Сорос нееднократно признава, че името на фондациите, както и собствените му възгледи, са силно повлияни от книгата на Попър.  

„Има само два възможни начина на управление: власт на закона и власт на терора … Властта на закона никога не е изцяло само добра: никоя човешка институция не е изцяло добра. Всички хора грешат и затова всички техни действия, изобретения и институции са несъвършени. Властта на закона обаче може да бъде подобрена, като усъвършенстваме законите, институциите и самите себе си, като се научаваме да прибягваме по-малко до насилие. Това е целта на всяка цивилизация – да намали ролята на насилието и страха в човешкия живот”, пише Попър в предговора към българските читатели в първото издание на книгата в България.

Книгата „Отвореното общество и неговите врагове“ за първи път е публикувана в България през 1993 година от фондация „Отворено общество“ – София и издателство „Златорогъ“. През 2020 г издателство „Сиела“ публикува второ издание на книгата на български език. Изданието е в два тома с твърди корици, съответно с подзаглавия “Магията на Платон“ и „Апогея на пророчеството: Хегел, Маркс и последиците“ .

Във връзка със 75 годишнината от появата на книгата на Попър „Отвореното общество и неговите врагове“ и с цел да допринесе за достъпността на книгата до максимален брой български читатели, както и по повод 30 годишнината от своето учредяване, Институт Отворено общество – София ще дари 150 екземпляра от двутомното издание. Библиотеки (вкл. университетски, научни, училищни, регионални, общински, градски, читалищни и др.), образователни институции (вкл. средни и висши училища) и неправителствени организации могат да кандидатстват пред Институт Отворено общество – София за безвъзмездно получаване на екземпляри от книгата до изчерпване на определения за дарения тираж. Даренията ще се осъществяват както чрез директен контакт с потенциални получатели, така и след одобряване на заявка, получена по електронен път.

Получените заявки ще се разглеждат периодично. В зависимост от броя и характера на получените заявки Институт Отворено общество – София си запазва правото след преценка да дари по-малък от посочения в заявката максималнен желан брой екземпляри, както и да откаже предоставянето на дарение. Кампанията ще продължи до изчерпване на определения за дарение тираж.

За въпроси и допълнителна информация може да се свържете с нас на ел. адрес: info@osi.bg