Кои държави се управляват добре и могат да служат като пример за България

Огромното мнозинство български граждани определят демократичните западни държави като примери за добро управление, които трябва да бъдат следвани от България. В рамките на национално представително изследване на общественото мнение, проведено през октомври 2021 година, близо 75% от анкетираните посочват само страни членки на ЕС и/или НАТО като примери за добро управление. Ако добавим към тях и анкетираните, които посочват Швейцария като такъв пример, се получава мнозинство от над 90% сред анкетираните, които смятат, че България трябва да следва примера на държави с установени демокрации. За сравнение само 5% от анкетираните смятат Русия за държава с добро управление, която може да служи като пример за България. Под 1% от анкетираните смятат, че Китай може да служи за такъв пример. Традиционно държавите, които най-често се споменават от анкетираните като пример за добро управление са Германия (25%) и Швейцария (17%).

Цитираните данни са от национално представително изследванe на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през октомври 2021 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез двустепенна стратифицирана извадка по регион и тип населено място с квота по признаците пол, възраст, образование и са осъществени 1000 интервюта. Максималната стохастична грешка е ±3,1%. Изследването на терен е проведено от „Алфа Рисърч“ в рамките на проект, финансиран от Институт Отворено общество – София и изпълняван съвместно с Центъра за либерални стратегии. Изследването има по-широк обхват и цели да регистрира обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и правата на човека. Предстои публикуване на цялостен доклад, обобщаващ резултатите от изследването. Изследването е проведено преди военната агресия на Русия срещу Украйна и не отразява промени в нагласите, които е възможно да са настъпили след началото на войната. В категорията „Други“ попадат както държави с установено демократично управление като Израел, Австралия и Япония, така и държави като Китай, Северна Корея и Беларус.