Осъждаме военната инвазия срещу Украйна. Подкрепяме усилията на гражданското общество срещу последиците от войната

03.03.2022

Ние, членовете на Настоятелството и на екипа на Институт Отворено общество – София, остро осъждаме военната инвазия на Руската федерация срещу Украйна. Скърбим за жертвите на тази с нищо непредизвикана война, отговорност за която носи режимът на президента Владимир Путин. Изразяваме своята солидарност с гражданите на Украйна. Призоваваме за запазване на достойнството и човешките права на всички засегнати от войната. Приветстваме участието на България в координираните усилия на ЕС, НАТО и международната демократична общност за спиране на агресията, възстановяване на мира и оказването на подкрепа към бежанците и страдащите от войната. Заявяваме готовността си да подкрепим и да бъдем част от усилията на гражданското общество в България за посрещане и преодоляване негативните последици от войната.

В отговор на драматично променената среда и повишените заплахи срещу свободата, демокрацията, сигурността и основните права на човека Институт Отворено общество – София ще адаптира своите планове и като първа стъпка ще отпусне 100 000 евро за подкрепа на инициативи, адресиращи предизвикателствата, породени от войната. В близките дни ще публикуваме информация, уточняваща начините за използване на тези средства. 

Наред с това, заедно с нашите партньори от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, в качеството си на Оператор на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и в консултации с Офиса на Финансовия механизъм през месец март ще подготвим и обявим нов конкурс със средства в размер от над 600 000 евро по Фонд Активни граждани за подкрепа на инициативи на граждански организации в условията на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна.

Вярваме, че заедно ще преодолеем изпитанията, пред които войната ни изправя.