Екип

Изпълнителен Директор

Георги Стойчев

Финансов Директор

Велико Шербанов (vsherbanov@osi.bg)

Програмни директори

Боян Захариев (bzahariev@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6620)

Валентина Казанска (vkazanska@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6622)

Иванка Иванова (iivanova@osi.bg;  тел. (+359 2) 930 6617)

Димитър Димитров (ddimitrov@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6624)

Марин Лесенски (mlessenski@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6649)

Елица Маркова (emarkova@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6612)

Анита Байкушева-Джоунс (ajones@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6616)

 

Старши икономист

Георги Ангелов (george@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6632)

Звено за социологически изследвания

Драгомира Белчева (dbelcheva@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6665)

Петя Брайнова (pbrainova@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6629)

Ралица Димитров (rdimitrova@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6639)

Илко Йорданов (i.jordanov@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6666)

Звено за подготовка на проекти

Елица Маркова (emarkova@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6612)

Теодора Иванова (thivanova@osi.bg; тел. (+359 2) 930 6615)