Годишни отчети

Годишни отчети на Институт Отворено общество – София.

Годишен отчет 2022

Годишен отчет 2021

Годишен отчет 2020

Годишен отчет 2019

Годишен отчет 2018

Годишен отчет 2017

Годишен отчет 2016

Годишен отчет 2015

Годишен отчет 2014

Годишен отчет 2013

Годишен отчет 2012

Годишен отчет 2011

Годишен отчет 2010

Годишен отчет 2009

Годишен отчет 2008

Годишен отчет 2007

Годишен отчет 2006

Годишен отчет 2005

Годишен отчет 2004

Годишен отчет 2003

Годишен отчет 2002

Годишен отчет 2001

Годишен отчет 2000

Годишен отчет 1999