Настоятелство

Председател

Пепка Бояджиева

Членове

Василка Карастоянова

Йордан Матеев

Светлозар Петров