Възможностите на държавата и бизнеса за включване на ромите на пазара на труда

28.02.2018

Докладът „Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда“ обобщава причините за уязвимото положение на ромите на пазара на труда в страните от Централна и Източна Европа и изследва потенциала на политиките на пазара на труда за улесняване на тяхното включване на пазара на труда.

Прегледът на основните политики и програми на пазара на труда, инициирани от държавата в Унгария и България показва, че те не водят до положителна промяна по отношение на включването на ромите, нито пък допринасят за намаляване на дискриминационните практики на работодателите. Напротив – някои от тези практики дори спомагат поддържането на маргинализираното положение на ромското население. Докато правителствата, изглежда, не успяват в тази задача, частният бизнес може да намери синергия с образованите роми чрез своите политики за многообразие, особено в условията на нарастващ недостиг на работна сила.

Този тип мислене обаче все още е необичайно в страните от Централна и Източна Европа; за повечето от икономическите субекти вкоренените стереотипи и предразсъдъци все още вземат връх над икономическата обосновка. В доклада се казва, че все пак поле за положително развитие има, тъй като в тази ситуация всички биха могли да спечелят: частният бизнес да намери нов източник на способни служители на фона на недостига на работна сила, а образованите роми да получат достъп до добре платени и стабилни работни места.

Пълен текст на доклада Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда, изготвен от Вера Месинг и Жужа Арендас (ЦЕУ – Будапеща) в сътрудничество с Боян Захариев (ИОО – София)