Нова възможност за кандидатстване по „Мост към бизнеса“

09.10.2017

„Мост към бизнеса“ подновява възможността за кандидатстване по Програмата. Нейната основна цел е да подпомогне достъпа до пазара на труда в частния сектор на млади роми на позиции за преимуществено интелектуален и квалифициран труд. Инициативата цели да обхване минимум 150 младежи от различни области на страната, на които да предостави интегрирана и персонализирана услуга, включваща кариерно ориентиране, контакт с водещи работодатели, различни видове обучения в зависимост от нуждите, както и наставничество след наемането на работа.

Допустими кандидати в Програмата са роми на възраст между 18 и 35 години, които притежават диплома за завършено средно образование и/или висше образование.

ВАЖНО: Следвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии и Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 (приета на 01/03/2012 с решение на НС ), Програмата използва наименованието „роми“ като обобщаващо както за българските граждани в уязвимо социално-икономическо положение, които се самоопределят като роми, така и за гражданите в сходна ситуация, които околното население определя като такива, независимо от начина на тяхното самоопределяне.

Подадените формуляри ще бъдат разглеждани текущо. 

Повече подробности можете да намерите на страницата на Програма „Мост към бизнеса“.