Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

26.06.2018

Фондация „Институт Отворено общество – София“ обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане:

Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване, медицински застраховки и вътрешен транспорт при служебни индивидуални и групови пътувания в страната и чужбина на служителите и експерти по програми и проекти на Фондация „Институт Отворено общество – София“ и осигуряване на зали, техническо оборудване и кетъринг при организиране на публични събития в страната и чужбина“

Критерият за оценка на офертите е „оптимално съотношение качество/цена”.

Срокът за получаване на офертите е 18 юли 2018 г., 17:00 часа

Пълен текст на публичната покана.

Цялата документация за процедурата за избор на изпълнител, заедно с необходимите образци можете да изтеглите тук.

В случай на постъпили въпроси, разясненията ще бъдат публикувани по-долу.

Отговор за постъпил въпрос можете да намерите в приложения документ.