Конкурс за нови членове на Националната оценяваща комисия по Стипендиантските програми на РОФ

07.03.2019

Ромският образователен фонд (РОФ) обявява конкурс за назначаване на нови членове на Националната оценяващата комисия по програма „Стипендии за студенти от ромски произход“ (РМУСП) за академичната 2019-2020 г.

Изискванията към кандидатите са да притежават магистърска или докторска степен, да владеят английски език, да имат познания за системата на висшето образование в България или да бъдат служители в държавна, или местна администрация, или НПО, което работи в подкрепа на ромската общност.

С предимство ще се разглеждат кандидатури на дипломирани бенефициенти на стипендиантската програма на РОФ, които през 2019-2020 академична година няма да кандидатстват за получаване на стипендия към РОФ.

Заинтересованите кандидати трябва да изпратят CV и мотивационно писмо на английски език до 15-ти април 2019 г. на имейл: rkuzmanov@romaeducationfund.org като посочат в имейла си заглавие: “application for NSB position“.

Още информация за конкурса може да намерите на страницата на РОФ.