Проекти Програма Образователни политики

Международни образователни програми

Мониторинг на ефективността на целева субсидия за българското образование

Мониторинг на качеството на образование в столичните гимназии

Работни тетрадки за анализ на образователни политики – „Отпадащите роми“

Разработване на серия от документи за разработване на политики за образователната реформа

Ромски училища 2005

Система за мониторинг на средните училища в България

Стратегия за външно оценяване на учебно съдържание в основните училища

Съвместни издания с научно-методическите списания на МОМН

Съдържателна оценка на ефекта и устойчивостта на образователни проекти

Участие на родителите в училищното образование