Индекс на настигането 2011–2018 г. в 24 секунди

Клъстърният анализ групира държавите със сходни характеристики според Индекса на настигането: от тези с най-силно представяне (в първи клъстър) до страните с най-слаби резултати (в шести клъстър).

В първите издания на Индекса България е в пети клъстър, като през 2011 г. е заедно със съседните Румъния, Сърбия, Черна гора и Македония. Постепенно динамиката се променя, като през 2017 и 2018 г. България се изкачва в по-горния четвърти клъстър, вече в една група с Унгария, Хърватия, Гърция и Румъния.

Повече информация за последното и предишните издания на Индекса на настигането можете да намерите в под-страницата на инициативата.

Източник: Индекс на настигането. Индексът е проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт Отворено общество – София и е достъпен на адрес http://thecatchupindex.eu/