Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии

12.05.2020

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2020-2021 г.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ти юни 2020 г.

Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични на: https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/

В периода до края на месец май предстои да се проведе онлайн информационна кампания с потенциални кандидати за стипендия. Повече информация за кампанията ще откриете на интернет страницата на Институт Отворено общество – София, социалните мрежи и интернет страницата на Ромския образователен фонд.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Орлин Орлинов – Национален координатор на Ромския образователен фонд за България на имейл: orlin.orlinov@romaeducationfund.org  и тел. 0999 0202 34.