България е най-уязвима на фалшиви новини от страните в ЕС, сочи доклад

12.10.2022

България е страната, която е най-уязвима на фалшиви новини и дезинформация от 27-те страни членки на Европейския съюз. Това сочи докладът „Индекс на медийната грамотност“ за 2022 година, публикуван в сряда.

Докладът е изготвен в рамките на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – София“ и оценява потенциала за устойчивост срещу фалшиви новини в общо 41 европейски страни, припомня Свободна Европа.

Авторите на изследването посочват още, че обществата, които са най-уязвими към въздействието на фалшивите новини, са в същото време и най-малко загрижени от разпространението и въздействието на дезинформацията. Прави впечатление и че страните с най-добри резултати са разположени в Северозападна Европа, а страните с най-лоши резултати – в Югоизточна Европа и Южен Кавказ.

Пълен текст на публикацията България е най-уязвима на фалшиви новини от страните в ЕС, сочи доклад в Свободна Европа.