Стенограми от публични събития

Публична дискусия по законопроекта за трансплантация на органи, тъкани и клетки, 11. 06. 2002 (2002)

Правото на индивидуална жалба пред Конституционния съд (Заседание на Гражданския конвент, 4. 05. 2005) (2005)

Успешен ли е моделът на българския Конституционен съд? (Заседание на Гражданския конвент, 4. 10. 2005) (2005)

Защита правата на човека – между българската конституционна практика и международните стандарти (Заседание на Гражданския конвент, 16. 11. 2005) (2005)

Какво ще променят промените в конституцията? (Заседание на Гражданския конвент, 6. 02. 2006) (2006)

Царските имоти като конституционно-правен казус (Заседание на Гражданския конвент, 9. 05. 2006) (2006)

Европейският съюз: следващите 50 години (Публична лекция на Меглена Кунева, Европейски комисар по защита на потребителите, 16. 03. 2007) (2007)

Младите и Европа (Публична лекция на Меглена Кунева, Европейски комисар по защита на потребителите, 27. 03. 2007) (2007)

Здравнонеосигурените и здравното осигуряване в България (кръгла маса от 14. 05. 2009) (2009)

12 години Валутен борд – Постижения и предизвикателства (Стенограма от пресконференцията на Macro Watch, проведена на 30.06.2009) (2009)