Конференция на Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София

07.06.2017

Изследването „Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива“ показва, че не съществува особено разграничение в практиките за гарантиране качеството на правната помощ в досъдебната фаза на наказателното производство и останалите фази от наказателния процес. Рядко се наблюдава изобщо деление на понятието за качество на правната помощ въз основа на клоновете на правото и правните отрасли. Това заяви д-р Мартин Граматиков по време на едноименната конференция, организирана от Институт Отворено общество – София и Националното бюро за правна помощ.

Граматиков, който представи най-важните резултати от изследването подчерта, че то показва значителна вариация в подходите за регламентиране и осигуряване качеството на публично финансираната правна помощ. Въпреки многообразието, съществуващите системи може да се групират в три основни модела.

  • Модел 1: всички правоспособни адвокати (или медиатори) предоставят публично финансирана правна помощ въз основа на съответна обща правоспособ¬ност и членство в професионална организация.
  • Модел 2: специализиран орган за управление на системата за публично финансирана правна помощ регистрира доставчици въз основа на правоспособност и членство в професионална организация, като е възможно и поставянето на допълнителни критерии.
  • Модел 3: смесена система с елементи на договорно възлагане.

Пълен текст на изследването „Гаранции за ефективен достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства – сравнително-правна перспектива“.

Питър ван ден Бигелар, изпълнителен директор на Холандската комисия за правна помощ и д-р Симонас Никартас, ръководител на отдела за криминологични изследвания (Правен институт – Литва) говориха за гаранциите за качество на правната помощ в досъдебната фаза на наказателните производства според практиката на отделни държави членки на ЕС. От своя страна изследователите по проекта Рада Смедовска-Тонева и Георги Ангелов обобщиха хартите за качество на правната помощ в Белгия и Франция, както и стандартите за гарантиране на качеството на правната помощ в Англия и Шотландия.

Участие в събитието взеха Ралица Негенцова, Председател на Висшия адвокатски съвет, Вилма Василева, заместник-председател на Националното бюро за правна помощ, доц. Светла Маргаритова от Фондация „Български адвокати за правата на човека“, практикуващи адвокати, представители на държавни институции, на сдружения с нестопанска цел и изследователи.

Конференцията се организира в рамките на проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“, финансиран по програма Правосъдие 2014 – 2020 г. на Европейския Съюз и изпълняван съвместно от Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София в периода август 2016 – януари 2018 г.