За българите демокрацията продължава да е ценност, но върховенството на закона е под въпрос

15.12.2022

Делът на българските граждани, които смятат, че демокрацията е най-добрата форма за управление на страната се увеличава през последните две години. Чувствително се увеличава и делът на хората, които смятат, че са представени в парламента, както и на тези, според които правителството действа в рамките на закона.

Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество – София“ по време на представянето на данните от доклад „Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека“, изготвен съвместно с Центъра за либерални стратегии. Същевременно Стойчев изтъкна и две негативни тенденции: намалява делът на хората, които смятат, че законът се прилага еднакво за всички, както и доверието към ЕС. Според него, спадът на доверието в ЕС показва, че той вече не може в познатата степен да бъде възприеман като безвъпросен външен стабилизатор на либералната демокрация в България.

Георги Стойчев посочи още, че има връзка между нагласите в подкрепа на геополитическата ориентация на страната и подкрепата за демокрацията. По неговите думи „В настоящия контекст въпросът за отстояването на прозападната ориентация на България и нейното членство в НАТО  и ЕС по същество се превръща във въпрос за съхраняването на демократичното устройство на страната“.

Данните от изследването бяха обстойно представени от Даниел Смилов (Център за либерални стратегии), който е и автор на цитирания доклад. От трите тествани ценности на ЕС (демокрация, върховенство на правото и основни права на човека), защитата на основните граждански права продължава да изглежда като най-голямото достижение на демократичния преход в България. Той отбеляза значителния спад на дела на хората, които доверяват на телевизиите, когато имат нужда от информация за положението в страната (почти наполовина за седем години), за сметка на ръста на дела на хората, които се доверяват на интернет. Друг акцент в презентацията на Смилов бяха данните по отношение на популистките нагласи в обществото.

В последвалата дискусия взеха участие Първан Симеонов (Галъп), проф. Румяна Коларова, д-р Иванка Иванова (автор на първите доклади по същата тема на Институт Отворено общество – София“, Евгений Кънев и др.

Видео запис от събитието:


Още информация за изследването, както и пълен текст на доклада  Демокрация и гражданско участие. Обществени нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2021-2022 г.

Докладът се основава на данни от две национално представителни изследвания на общественото мнение, осъществени на терен съответно  в периода 16-23 октомври 2021 година и 6-16 юни 2022 година. Изследванията са проведени сред пълнолетното население на страната по метода на пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на респондентите. Респондентите са подбрани чрез двустепенни стратифицирани извадки по регион и тип населено място с квота по признаците пол, възраст и образование. При всяко от изследванията са проведени  1000 ефективни интервюта. Максимално допустима грешка при 95% гаранционна вероятност: ±3,1% при 50-процентен дял. Изследванията на терен са проведени от Алфа Рисърч по проект, който се осъществява и финансира от Институт „Отворено общество – София“. Данните са обработени и анализирани от екип на Институт „Отворено общество – София“ в партньорство с Центъра за либерални стратегии.