Френската декларация за правата на човека е актуална и днес

19.12.2019

„Френската декларация за правата на човека, написана в края на 18 век, е велик и вдъхновяващ документ, който е актуален и днес“. Това каза Филип Самуилов, който взе втора награда в конкурса за студентски реферати по темата „Историческо значение на френската Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 година“.

Конкурсът, организиран от Правна програма на Институт Отворено общество – София, беше по повод 230-тата годишнина от приемането на френската Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 година.

В рамките на конкурса бяха получени общо 9 реферата на студенти от шест юридически факултета. Те бяха разгледани и оценени от комисия в състав: Здравка Калайджиева, д-р Деяна Марчева и съдия Владимир Астарджиев.

Комисията не присъди първо място в конкурса. Тя присъди две втори награди – на Мила Петрова, студентка от първи курс във Варненски свободен университет и на Филип Самуилов, студент от трети курс в Нов български университет.

Присъдени бяха и две трети награди – на Петя Петрова (втори курс, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“) и на Яна Ванчева (четвърти курс, УНСС). „Самата декларация се забравя, но благодарение на такива конкурси можем да си припомним, че ако не беше тя, доста от конвенциите в днешно време в областта на правата на човека нямаше да съществуват“, каза Яна Ванчева след награждаването.

Миналогодишният конкурс за студентски реферати, организиран от Правна програма на Институт Отворено общество – София беше на тема „Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България“.