Димитър Димитров: Образованите роми се превръщат в модел за общността

11.07.2017

„Броят на висшистите сред ромите в България непрекъснато се увеличава – с малки темпове, много бавно, но постоянно. Ако през 2007 година делът на висшистите от ромски произход е бил 0,2 %, днес той е между 1 % и 1,5 %, което е драстично увеличение. Същите темпове се наблюдават и при хората, завършващи средно образование. Ако между 2005 и 2007 година те варират между 7 и 8 на сто от ромското население, днес те са между 15 и 18 %, в зависимост от района, в който живеят и средата, която обитават“. Това казва в интервю за програма „Христо Ботев“ на БНР Димитър Димитров от Институт „Отворено общество“ – София, който е и програмен мениджър на Програма „Мост към бизнеса“.

Според Димитров този процес се дължи както на глобалните процеси на развитие на комуникациите и научно-техническия процес, така и, до голяма степен, на работата на неправителствените организации. „А това се случва бавно, тъкмо защото с този процес са ангажирани НПО, а не държавата, чиято основна функция е да изпълнява публични политики, които да подобряват състоянието на обществото“, казва Димитров пред БНР.

„Веднъж излезли и реализирали се извън махалата, образованите роми се превръщат в модел на поведение за по-младите и в повечето случаи те помагат на останалите с голямо желание“, казва още Димитър Димитров. В предаването за БНР той представя основните цели на Програма „Мост към бизнеса“.

Пълен запис на предаването на БНР „Другите роми“.