Драматичен спад на членството в политически партии и професионалните съюзи

08.06.2018

„Гражданското общество е невъзможно без своята „арматура“ – неправителствените организации. Неправителственият сектор натрупа експертиза, с която „захрани институциите, „одаскали“ ги“, лансира по-добри управленски „кройки“. НПО са незаменим доставчик на услуги на държавните структури и с това повиши техния капацитет“ каза вицепремиерът Томислав Дончев при откриването на публичното представяне на Фонд Активни граждани в България в рамките на Финансовия механизъм в Европейското икономическо пространство 2014-2018 г., цитиран от електронното издание Маргиналия.

По време на форума беше представено „изключително интересното“ проучване на общественото мнение „Обществени нагласи към демокрацията, човешките права и върховенството на закона в България 2018″. Иванка Иванова, директор на Правна програма на ИИО–С, каза: „Изследването регистрира драматичен спад на членството в политически партии и професионалните съюзи. Ниска остава представеността на гражданите и в друг тип обществени организации. Три фактора мотивират голямата степен на изключване от обществения живот“, каза Иванова, цитирана от Маргиналия: „Едните причини са свързани с икономиката и демографията – бедни хора, безработни хора участват много по-малко, защото имат да решават други проблеми. Когато не можете да покриете всекидневните си нужди, няма как да очакваме да участвате в управлението на държавата или пък в благотворителни организации. По-възрастните хора също много по-слабо участват в сравнение с хората в активна възраст, защото у нас е такъв моделът на хората над 60 години – понеже работата е основната форма на социализация, те остават в голяма степен изолирани от обществения живот. Отделни региони на страната, какъвто е Северозападът също имат много по-слаба степен на участие на гражданите в обществени организации, политически партии или синдикати, отколкото други части на страната.“

Целият текст в Маргиналия Изследване на Отворено общество сочи драматичен спад на членството в политически партии и професионалните съюзи,Томислав Дончев пожела на НПО да не оставят държавата на мира