Конкурс за студентски реферати

25.07.2018

Във връзка с отбелязване на 10 години от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Правната програма на Институт Отворено общество – София организира конкурс за студентски реферати по темата „Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България“.

В конкурса за реферати могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на Европейския съюз, без значение на формата на обучение.

Рефератите трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание.

На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди: първа награда – 1000 лв., втора награда – 700 лв., трета награда – 500 лв.

Рефератите трябва да бъдат подадени до 17:30 часа на 29 октомври 2018 г. (понеделник) по електронен път до Иванка Иванова, директор на Правна програма на Институт Отворено общество – София, на адрес  info@osi.bg

Още информация за условията на конкурса можете да намерите тук.

Допълнителна информация можете да намерите във файла Често задавани въпроси.