В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство

27.11.2018

На 27 ноември 2018 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в София беше представено изданието на Институт Отворено общество – София „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“.

Изданието беше представено от адв. Даниела Доковска (САК) и от автора – адв. Златка Стефанова (САК). То съдържа обобщение на добри адвокатски практики, изготвено в рамките на изследване по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“. Проектът беше осъществен през 2016–2018 г. от Институт Отворено общество – София и Националното бюро за правна помощ, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма „Правосъдие 2014 – 2020“  и с участието на Борда за правна помощ на Холандия. Основните резултати от проведените по проекта изследвания бяха представени пред участниците в събитието от д-р Иванка Иванова.

В събитието за представяне на изданието взеха участие над петдесет юристи, сред които съдии от Върховния касационен съд и от специализираните съдилища, адвокати от САК и представители на правозащитни неправителствени организации.

Пълен текст на изказването на адв. Даниела Доковска при представяне на изданието може да видите тук.

Пълен текст на изданието „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“.

Правната програма на Института разполага с ограничен брой хартиени копия от публикацията. Можете да заявите желание за получаване на хартиено копие чрез изпращане на имейл до адрес info@osi.bg Имейлът следва да съдържа имената на адресата, пълен пощенски адрес и пощенски код. Предложението важи до изчерпване на наличността.