Национален форум за иновации в образованието

03.12.2018

„Иновативните училища и креативните учители са тези, които ще променят образователната система – не МОН, не регионалните управления по образование“, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при откриването на Националния форум за иновации в образованието. „Драмата на днешното образование е, че то е от времето на масовото производство – с характеристики на производствена система и доминираща култура на стандартизация. А светът става все по-комплексен, свързан, разнообразен и динамичен, поради което днешната образователна система трябва да изглежда все повече като организъм, а не като производствена система“, допълни министърът.

„Ние наистина живеем в друг свят. Абсолютно безсмислено е да се опитваме да натъпчем в главата на ученика още и още знания, при това – с променлив успех“, заяви от своя страна вицепремиерът Томислав Дончев. „Голяма част от информацията, която им е необходима, е на няколко клика на мишката, тя с достъпна с няколко движения на пръстите по телефона. За сметка на това далеч по-важното умение е да се научим да учим; далеч по-важното умение е да се научим да отсяваме информацията, която ни залива – кое е по-важното и кое е по-истинското“,  каза още вицепремиерът.

Пред близо 600 участници в националния форум Боян Захариев (Институт Отворено общество –София) обобщи, от името на Комисията за оценка и мониторинг на иновативните училища, резултатите от първите две години на Програмата за иновации в средното образование на МОН. Те показват, че най-силно представени сред иновативните училища са частните училища и профилираните гимназии; че иновативните училища са разпределени неравномерно в териториален план, макар че във всички административни области вече има иновативни училища. „Освен това, изтъкна Захариев, иновативните училища са много по-големи от типичното училище. Те по-често са разположени в общини с по-високи доходи, имат средно по-високи оценки на всички изпити от националното външно оценяване след 4-ти и 7-ми клас, както и на държавните зрелостни изпити. Подобна тенденция се наблюдава и при отпадането от училище: много по-голям дял от иновативните училища са с нисък процент на отпаднали ученици“, каза още Боян Захариев.

Интерактивното обучение, новите технологии, игровите подходи и създаването на връзки между учебните предмети, включително създаването на нови учебни предмети, са сред най-често споменаваните иновационни елементи. Иновациите, базирани на цялостни (нетрадиционни, реформаторски) педагогически подходи, които обхващат всички аспекти на обучението и покриват различни тематични области обаче са относително малко, допълни Захариев.

Презентация на Боян Захариев „Иновации в образованието и ивонативни училища“.

По време на форума се проведе и изложение с проекти и продукти от иновативни училища и компании.