Нов път за нови таланти в преподаването

14.03.2019

В София се проведе конференция по европейския проект “Нов път за нови таланти в преподаването” (NEWTT), партньори по който в България са Министерството на образованието и науката, Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” и фондация “Заедно в час”. Проектът се осъществява в пет държави с финансовата подкрепа на програма “Еразъм +” на Европейската комисия. Конференцията беше посветена на подбора и подготовката на бъдещи учители.

Боян Захариев представи предварителни резултати от проучване на Институт Отворено общество – София за това доколко системите за подбор, ползвани от „Заедно в час“, успяват да предскажат кой от учителите ще успее да подобри в най-голяма степен резултатите на учениците на Националните външни оценявания по предметите, които преподава. За целта екипът на ИОО – София направи проучване на така наречената „добавена стойност“ за всеки ученик , явил се на националните външни оценявания след 4-ти и 7-ми клас и на Държавните зрелостни изпити след 12-ти клас в периода 2010-2015 г., когато програмата „Заедно в час“ стартира в България. Добавената стойност измерва доколко ученикът успява да подобри в по-голяма степен резултатите си между два последователни изпита спрямо ученици, които имат сходни характеристики. Основният извод е, че системата за подбор успява да предскаже доста добре бъдещото представяне на учителите по математика и задоволително представянето на учителите по природни науки, но не оценява високо учителите, преподаващи български език и литература и социални науки, които всъщност ще постигнат с учениците си висока добавена стойност.

Това показва, че уменията, които се изискват, за да преподаваш добре различни предмети вероятно се различават и системите за подбор на учители трябва да отчитат това, ако искат да откриват талантите сред бъдещите преподаватели. В времето учителската професия вероятно ще подобрява привлекателността си, както се случи в България през последните няколко години поради изпреварващото нарастване на заплатите. Това ще направи системите за подбор все по-важни.     

Конференцията беше открита от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. В събитието участваха проф. Херман Абс, преподавател от Университета на Дюсбург-Есен и ръководител на екипа по изследването, училищни директори от България, представители на Пловдивския университет и учители от различни европейски държави, участници в проекта.