Суап линията вкара България в елитния клуб на световните финанси

24.04.2020

Защо в тази криза имаме предимства, за които в предишни не сме и мечтали? На 22 април Европейската централна банка и Българската народна банка създадоха суап линия за осигуряване на ликвидност в евро. Размерът на линията е до 2 милиарда евро и ще остане в сила до края на годината, освен ако не бъде удължена. Максималният срок за всяка изтеглена сума ще бъде три месеца.

Това пише Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество – София, в анализ за вестник 24 часа.

Суап линиите между централните банки съществуват от десетилетия, но за тях досега имахме основно теоретични знания от книгите. Причината е проста – достъп до суап линии традиционно имат само развитите държави. Големите централни банки изключително много внимават на кого дават достъп до валутна ликвидност. Необходимо е голямо доверие, за да се получи достъп до суап линия в голяма световна валута.

Пълен текст на анализа на Георги Ангелов за 24 часа.