Плановете на ЕС за Западните Балкани в интервю за Bloomberg TV Bulgaria

13.10.2020

Новите планове на ЕС за Западните Балкани, които включват икономически и инвестиционен план за 9 милиарда евро, бяха обсъдени от Марин Лесенски, програмен директор „Европейски политики” на Институт Отворено общество – София, в интервю за Bloomberg TV Bulgaria. Лесенски говори и за новите условия за кандидатите за членство от региона, които включват по-строги мерки за върховенство на закона и борбата с корупцията и обвързването им с предоставеното финансиране, плановете за „мини-Шенген“ и регионално сътрудничество.

Цялото интервю на Марин Лесенски за Bloomberg TV Bulgaria.