Становище на ИОО-С относно проекта за Национална здравна стратегия 2021-2030 г.

28.01.2021

Институт Отворено общество – София (ИОО-С) приветства усилията на проекта за Национална здравна стратегия за по-достъпна здравна система, намаляване на финансовите бариери пред потребителите и осигуряването на равен достъп на всички до качествени здравни услуги. Това се казва в изпратено на 27 януари 2021 г. становище на ИОО-С относно проекта за Национална здравна стратегия 2021-2030 г.

В становището си ИОО-С предлага серия от препоръки за допълнение на стратегията с цел подобряване на здравето и достъпа до здравни услуги на майки, деца и уязвими групи, включително от ромски произход. Препоръките частично са базирани на данни от изследването „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+), изготвен от ИОО-С по поръчка на Програмата за Ранно детство на Фондации Отворено общество – Лондон, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ.

В становището си ИОО-С препоръчва да се планират мерки за намаляване на директните плащания за здравеопазване от пациента чрез създаване на програма за безплатни лекарства с рецепта за всички деца под 4-годишна възраст. Друга препоръка в изпратеното становище е свързвана с предоставянето на достъп до пълен пакет здравни услуги за бременност и раждане на всяка жена, независимо от здравноосигурителния ѝ статус, включително осигуряване на възможност за 8 прегледа/контакта с квалифицирано медицинско лице, които се финансират от държавата в периода на бременността.

В становището на Институт Отворено общество – София се отбелязва, че ранното развитие на детето започва от момента на зачеването и достъпът до качествени пренатални грижи ще гарантира на всички деца здравословен старт в живота. За съжаление към момента достъпът до подобни грижи на представители на бедни и уязвими общности в страната е ограничен и това създава риск за пълноценното ранно развитие на децата от подобни общности.

Пълен текст на становището на Институт Отворено общество – София относно проекта за Национална здравна стратегия 2021-2030 г.