Достъп до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства през 2015 г.

31.01.2018

Докладът „Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.“ обобщава резултатите от представително проучване на платените от Националното бюро за правна помощ през 2015 г. отчети за предоставена правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства. Изследването е проведено от екип на Правна програма на Институт Отворено общество – София в рамките на Работен пакет 2 по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“. Проектът се изпълнява в периода 1 август 2016 – 31 януари 2018 г. в партньорство между Националното бюро за правна помощ и Институт Отворено общество – София, с участието на Борда за правна помощ на Холандия като асоцииран партньор.

Пълен текст на доклада Оценка на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България през 2015 г.

Проектът е финансиран по Програма „Правосъдие“ 2014–2020 г. на Европейския съюз и сред неговите основни задачи е да съдейства за правилното приложение и мониторинг на Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното  производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, на Директива 2016/1919/ЕС от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производства по европейска заповед за арест, както и на Препоръка на Европейската комисия 2013/С378/03 от 27 ноември 2013 г. относно правото на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство и на Препоръка на Европейката комисия 2013/С378/02 от 27 ноември 2013 г. относно процесуалните гаранции за уязвимите лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателното производство.