Ако вирусът не ни убие, гладът ще го направи

21.05.2021

„Затвориха ни като в концлагер“

„Хората не се отдалечаваха на крачка от мен, държаха дистанция от пет метра“

„Ако вирусът не ни убие, гладът ще го направи“

Именно такива крайни изречения показват как ромите в България гледат на пандемията. Има изречения, които говорят по-скоро за изключване и бедност, отколкото за вируса. Те бяха събрани в проучване, което изследва ситуацията в десет различни населени места, пише германското издание Шпигел. Ромите са най-голямото етническо малцинство в Европа, а България е страната с най-голям брой членове. Но това е и най-бедната държава в Европейския съюз и положението на ромите е особено несигурно тук.

Под заглавие „Ако вирусът не ни убие, гладът ще го направи“ Шпигел представя резултатите от теренно изследване на Институт Отворено общество – София за ефектите на ковид пандемията и свързаните с нея мерки върху няколко квартала с преобладаващо ромско население в България. Теренната работа по това изследване беше проведена през 2020 година.

Пълен текст на публикацията „Ако вирусът не ни убие, гладът ще го направи“.