Експерти от ИОО-София с принос към нова книга за демокрацията в посткомунистическото пространство на ЕС

11.11.2021

В Германия от издателство „Шпрингер“ излезе от печат книгата „Демокрацията в посткомунистическото пространство на ЕС. Успехи, дефицити, рискове“. Книгата е под редакцията на Гюнтер Ферхойген, известния чешко-германски политолог Карел Водичка (1942-2021), на чиято памет е посветена, и на Мартин Брусис. Главата, посветена на България под заглавие „България: Растеж, неравенство и мощ на популизма (Bulgarien: Wachstum, Disparität und die Macht des Populismus)“ е подготвена от Боян Захариев и Елица Маркова от Институт Отворено общество – София.

Книгата покрива относително скорошни политически и икономически събития – приблизително от втората половина на второто десетилетие на 21-ви век – но съдържа и позовавания на близката и понякога не толкова близка предистория на процесите, които наблюдаваме в поскомунистическото пространство.

Книгата може да бъде поръчана на страницата на издателство „Шпрингер“.