България остава сред най-уязвимите към дезинформация в Европа в годишна класация

25.06.2023

България е най-уязвима към дезинформация сред страните в ЕС.

България е на последно място сред държавите от ЕС в Индекса за медийна грамотност за 2023 година.

България заема 35-то място от общо 41 оценени страни в Европа, което я поставя сред държавите, които са най-уязвими към дезинформацията.

Това са част от заключенията в разпространения днес Индекс за медийна грамотност 2023. Той се изготвя в рамките на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт „Отворено общество – София“ и оценява потенциалната уязвимост на обществата към дезинформацията и свързаните с нея негативни явления на базата на индикатори за: качество на образованието, медийна свобода, доверие в хората и е-участие. (Под „електронно“ участие се има предвид измерване на използването на информационни и комуникационни технологии за подобряване на политическото участие, което позволява на гражданите да общуват помежду си, с избраните служители и властите.)

Всеки от тях има различна гежест за крайната оценка, тъй като имат различна важност. Анализът оформя четири групи (клъстери) според сходни характеристики на държавите във всяка от тях. България попада в 4-та (предпоследна) група заедно със Сърбия, Молдова, Черна гора, Румъния и Турция. С резултат от 31 точки от възможни 100, България изпреварва своите съседи Турция (36-то място с 29 точки) и Северна Македония (39-то място с 22 точки), но изостава от Сърбия (на 31-во място с 33 точки) и Румъния (на 34-во място с 32 точки).

В последния 5-ти клъстер, където са държавите с най-ниски резултати, са останали Босна и Херцеговина, Албания, Северна Македония, Косово и Грузия.

Пълен текст на публикацията България остава сред най-уязвимите към дезинформация в Европа в годишна класация в Дневник.