България е най-уязвима към дезинформация сред страните в ЕС, сочи Индексът за медийна грамотност 2023

25.06.2023

България е на последно място сред държавите от ЕС в Индекса за медийна грамотност за 2023 година, съобщиха от Фондация „Институт Отворено общество – София“ в разпространено прессъобщение.

Страната ни заема 35-то място от общо 41 оценени страни в Европа, което я поставя сред държавите, които са най-уязвими към дезинформацията.

Индексът измерва потенциалната уязвимост на обществата към дезинформацията и свързаните с нея негативни явления на базата на индикатори за качество на образованието, медийна свобода, доверие в хората и е-участие.

С резултат от 31 точки от максимални 100, България все пак изпреварва своите съседи Турция (36-то място с 29 точки) и Република Северна Македония (39-то място с 22 точки), но изостава от другите си съседи Сърбия (на 31-во място с 33 точки) и Румъния (на 34-во място с 32 точки).

Според клъстерния анализ, разделящ страните в класацията по групи със сходни характеристики, България попада в 4-ти предпоследен клъстер заедно със Сърбия, Молдова, Черна гора, Румъния и Турция.

Пълен текст на публикцията България е най-уязвима към дезинформация сред страните в ЕС, сочи Индексът за медийна грамотност 2023 в БТА.