Индекс за медийна грамотност

Индексът за медийна грамотност е инструмент за оценка и класиране на обществата по отношение на техния потенциал за устойчивост срещу явления като пост-истина, дезинформация и мисинформация (т.нар. „фалшиви новини“). Индексът е създаден, за да помогне за справяне с проблема с уязвимостта на обществото към отрицателните ефекти от дезинформацията – намаляване на общественото доверие, силно поляризирани политики и общества и фрагментирани медии, наред с други проблеми.

Тези въпроси станаха водещи в общественото внимание след президентските избори в САЩ през 2016 г., когато терминът „пост-истина“ стана дума на годината на Оксфордските речници. Глобалната пандемия Covid-19, която започна в началото на 2020 г., отприщи нов набор от проблеми с дезинформация и дезинформация – описана като „инфодемия“, а пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. засили създаването и разпространението на дезинформация като съпътстваща и понякога не по-маловажна дейност за военните действия.

Индексът за медийна грамотност е създаден и се публикува от 2017 г. от Институт Отворено общество – София. Между 2017 г. и 2021 г. индексът включва 35 европейски държави. Поради значителен интерес към индекса бяха добавени 6 държави, за да включи общо 41 държави през 2022 г. Освен това от 2022 г. индексът има разширена, международна версия от 47 държави, включително държави като САЩ и Канада.

Моделът използва няколко показателя – качество на образованието, свобода на медиите, доверие в хората и използване на нови инструменти за участие. Тъй като индикаторите имат различна важност, им се приписват различни тежести. Индексът преобразува данните в стандартизирани резултати от 0 до 100 (от най-ниската до най-високата) и класира държавите от 1 до 41 (от най-високата до най-ниската позиция). Обновяването на индекса всяка година (с изключение на 2020 г.), позволяват годишни сравнения на напредъка или регресията на различни държави, сравнени по показатели. Клъстерните анализи позволяват групиране на страни със сходни характеристики.

Индексът за медийна грамотност получи международно внимание от редица изследователски организации, национални и международни институции и медии. Индексът бе цитиран от CNN, BBC , New York Times , Stern и други медии. Обединеното кралство го включи в своята стратегия за онлайн медийна грамотност. Индексът беше представен на форум, организиран от Службата на представителя на ОССЕ за свободата на медиите във Виена.

За контакти:

Марин Лесенски, Програмен директор, Европейски политики

ел. поща: mlessenski@osi.bg