Индексът за медийна грамотност представен на значима конференция в Брюксел

04.03.2024

Индексът за медийна грамотност 2023 на ИОО-София беше представен на значима европейска конференция за цифрова и медийна грамотност в Брюксел на 28 февруари 2024 г. от Марин Лесенски, програмен директор към ИОО-София. Тридневната конференция се фокусира върху практическите приложения на цифровата и медийната грамотност и се проведе от 27 февруари до 1 март 2024 г. Това събитие беше част от по-широка инициатива, насочена към представяне и улесняване на обмена на информация, свързана с различни инициативи за цифрова и медийна грамотност и свързаните с това инструменти, проекти и практики.

Конференцията събра професионалисти, преподаватели, взимащи решения и хора с подчертан интерес към цифровата и медийната грамотност. Участниците имаха възможност да обсъдят разнообразни теми, които разглеждаха динамичното взаимодействие между цифровите медии и обществото. Програмата включваше интересни основни презентации, семинари, водени от експерти, интерактивни панелни дискусии и сесии за създаване на мрежи, които имаха за цел да задълбочат разбирането на участниците за цифровата и медийната грамотност, моделите на медийно потребление и етичните съображения в рамките на постоянно развиващия се цифров пейзаж.

На конференцията бяха разгледани различни аспекти на цифровата и медийната грамотност по време на белгийското председателство на ЕС. Тя се съсредоточи върху представянето и обмена на инициативи, инструменти, проекти и практики, приложими към работата или приемането на политики. Професионалисти от целия ЕС, представляващи различни нива на вземане на решения, се събраха, за да се срещнат и установят взаимодействие. Събитието имаше за цел да укрепи европейското сътрудничество и да развие бъдещето на цифровата и медийната грамотност.

Конференцията беше организирана под егидата на белгийското председателство на Съвета на Европейския съюз 2024 като част от Европейската седмица за цифрова и медийна грамотност. Организатори бяха Mediawijs, The Flemish Ministry Department of Culture, Youth and Media, Le Conseil Supérieur de L’éducation aux Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CSEM), Media and Learning Association, Porticus, Threatpie и EDMO BELUX.

Индексът за медийна грамотност е инструмент за оценка и класиране на обществата по отношение на техния потенциал за устойчивост в условията на явленията пост-истина, фалшиви новини и дезинформация. Моделът използва няколко показателя – качество на образованието, свобода на медиите, доверие в обществото и използване на нови инструменти за участие. Индексът преобразува данните в стандартизирани оценки от 0 до 100 (от най-ниска до най-висока) и класира държавите в Европа от 1 до 41 (от най-висока до най-ниска позиция). Индексът е създаден и се издава от Институт Отворено общество – София от 2017 г. насам. 

За повече информация относно конференцията, моля, вижте тук: https://www.mediawijs.be/en/medialiteracymatters

Най-новият доклад на Индекса на медийната грамотност можете да видите тук.