Проекти Програма Обществено здравеопазване

Анализ на протичането и осъществяването на здравната реформа в България

Застъпничество за равен достъп до здравни услуги за етническите малцинства в неравностойно положение

Застъпничество за разумно законодателство за употребяващите наркотици

Здравнонеосигурените в България

Интеграция на деца с увреждания в общообразователната система

Обучение за делегиране на социални услуги на НПО

Създаване на регионални мрежи и системи за събиране на социална и здравна информация