Великобритания в европейския Индекс на настигането

01.07.2016

В допитване от месец май 2016 г. българските граждани посочват Великобритания като втората най-одобрявана страна като модел за България, изпреварена само от Германия. На въпрос „Според вас, коя от държавите по света се управлява добре и България би трябвало да взема пример от нея?“ 27% от анкетираните посочват Германия, 13,4% Великобритания, а на трето място е Швейцария с 11,5% одобрение.

На какво се дължи този резултат? Отговор на въпроса търси Марин Лесенски, директор на Европейска програма в Институт Отворено общество – София, който анализира данните от последните пет издания на Индекса на настигането. Индексът измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление.

Великобритания е на 10 място от 35 страни в последното издание на „Индекс на настигането 2015 г.“. Страната се представя най-добре в категорията Икономика, където заема 8 място, а най-зле – в категорията Демокрация, където е 11-та в общата класация.

Кръстърният анализ на Индекса поставя Великобритания по цялостна оценка във втория клъстър – т.е. непосредствено след най-добре представящите във всички категории се европейски държави.

Пълен текст на анализа Великобритания в европейския Индекс на настигането

Индекс на настигането е създаден и се поддържа от Институт „Отворено общество“ – София и е достъпен на www.TheCatchUpIndex.eu. Досега Индексът има пет издания от 2011 година насам, което дава възможност да се определят тенденции и модели в процесите на развитие на отделни страни, групи от страни или определени категории.