България и Великобритания – търговски и икономически връзки

01.07.2016

Резултатите от проведения на 23 юни 2016 г. референдум, на който британците решиха да напуснат ЕС, предизвикаха сериозни икономически и политически трусове на стария континент.

Какъв ще бъде ефектът от това решение конкретно за България? Отговор на този въпрос търси Георги Ангелов, старши икономист на Институт Отворено общество – София в своя анализ „България и Великобритания – търговски и икономически връзки“.

През 2015 г. износът от България към Обединеното кралство достига 1.15 милиарда лева, с което Великобритания се нарежда на 8 място сред основните търговски партньори на България. Обединеното кралство има дял от 2.5% в българския износ и изпреварва съвсем малко Китай, Холандия, Испания и Полша. Като цяло, износът на България към Европейския съюз възлиза на 29 милиарда лева като делът на ЕС в общия износ на България достига 63.9% през 2015 г. За България ЕС е най-големият и най-важен търговски партньор – с или без Обединеното кралство, пише Ангелов.

По отношение на преките чуждестранни инвестиции в България към края на 2015 г. Обединеното кралство заема пето място с 2.3 милиарда евро и дял от 6.2%. На първите места в класирането се нарежда Австрия с 5.4 милиарда евро, Холандия с 4.5 милиарда евро, Германия с 2.5 милиарда евро и Гърция с 2.4 милиарда евро.

Делът на Великобритания във външния дълг на българския нефинансов сектор е 4.5%, което нарежда страната на шесто място с отпуснати 405.5 милиона евро. В България няма банки, които са собственост на институции от Обединеното кралство, се отбелязва в анализа.

При пътуванията на българи в чужбина Обединеното кралство заема 8 място със 122 хиляди пътувания през 2015 г., което представлява дял от 2.6% от общия брой пътувания на българи в чужбина. При посещенията на чужденци в България Обединеното кралство заема 10-то място с 250 хиляди пътувания през 2015 г., което представлява дял от 2.7% от общия брой посещения на чужденци в България.

Според данни за първото тримесечие в Обединеното кралство работят 232 хиляди българи и румънци, от които българите са над 55 хиляди. По различни оценки неработещите, студенти и деца са над 30 хиляди.

Пълен текст на анализа България и Великобритания – търговски и икономически връзки