Резултати от конкурса за студентски реферати

27.11.2018

Във връзка с отбелязване на 10-тата годишнина от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, през медец юли тази година Правната програма на Институт Отворено общество – София обяви конкурс за студентски реферати по темата „Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България.“

Бяха получени общо 8 реферата на студенти от пет юридически факултета. Те бяха разгледани от комисия в състав: доц. Велина Тодорова, адв. Анета Генова и съдия Вергиния Мичева.

Комисията взе решение първа награда в конкурса да бъде присъдена на Мария Цокева, студентка от трети курс, специалност Право в Нов български университет.

Втора награда в конкурса за реферати се присъжда на Моника Дженаварова, студентка четвърти курс от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Присъдени бяха и две трети награди, съответно на Илиана Боюклиева (четвърти курс, специалност Право в Нов български университет) и Изабела Петкова (пети курс, специалност Право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Грамотите на победителите бяха връчени в София, при официалното представяне на изданието „В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство“.