Разпространението на Covid-19 и показателите за здраве на страните в Европа

25.03.2020

Засега Централна и Източна Европа са по-слабо засегнати от Covid-19 – както като цялостен брой потвърдени случаи, така и като дял от населението. В тези страни има по-ниска средна продължителност на живота, като отражение на по-ниското качество на живота там.

Същото се отнася и до показателя „средна продължителност на живота в добро здраве“, където стойностите за Централна и Източна Европа отново са по-ниски от тези в Западна Европа. Като цяло, тези страни имат и по-ниска ефективност на системите на здравеопазване.

Това са само част от изводите, които прави Марин Лесенски, директор на Програма Европейски политики в Институт Отворено общество – София, в анализа „Разпространението на Covid-19 и показателите за здраве на страните в Европа“. Данните са почерпени от Индекса на настигането – един инструмент на Институт Отворено общество – София, който измерва процесите на сближаване сред 35 страни в Европа по категориите Икономика, Демокрация, Добро управление и Качество на живота. Част от обективните индикатори, на които стъпват данните в Индекса, могат да спомогнат за оценка на рисковете по отношение на Covid-19. Такива индикатори са средната продължителност на живота, продължителност на живота в добро здраве и индекс за ефективност на здравеопазването.

Пълен текст на анализа Разпространението на Covid-19 и показателите за здраве на страните в Европа.