Наближаващ краен срок на 15 септември 2020 г.: Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в ЦИЕ

08.09.2020

Конкурсът за проектни предложения „Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в Централна и Източна Европа“ е все още отворен. Крайният срок за подаване на документи е 15 септември 2020 г. За повече информация, моля вижте тук. 

Допустимите страни са: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания: да са регистрирани граждански, непартийни организации с нестопанска цел или неформални групи, които се представляват от регистрирана организация, които се ръководят от ценностите на отвореното общество като демокрация, равенство и климатична справедливост и да са базирани в допустимите страни.