Приключи приемането на предложения в конкурса Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в ЦИЕ

17.09.2020

109 проектни предложения бяха подадени в рамките на конкурса Активизъм на местно ниво за климатична справедливост в ЦИЕ с краен срок 15 септември 2020 г. Конкурсът бе обявен от Фондация „Институт Отворено общество – София“, с подкрепата на Open Society Foundations (OSFs)  и в сътрудничество с Open Society European Network (OSEN) за подкрепа на проекти на граждански организации, които се стремят да подкрепят включването на все още изключени групи и общности в страните от ЦИЕ в инициативи по темата климатична справедливост. Темата „климатична справедливост“ свързва човешките права, социалната справедливост и общите принципи на равенство с трансформацията на нашите икономики за постигане на устойчивост на околната среда.

На следващия етап от процеса, подадените проектни предложения ще минат административна проверка и проверка за допустимост, както е обяснено в пълния текст на конкурса (https://osis.bg/?p=3591&lang=en ). Подадените предложения, които са покрили изискванията успешно и в дадените срокове, ще бъдат оценени от международна комисия. Резултатите от оценяването ще бъдат обявени не по-рано от 24 октомври 2020 г. и кандидатите ще бъдат уведомени. ИОО-София си запазва правото да не изпраща индивидуализирани писма до кандидатите и да не обявява специфични причини за дадените оценки.